CTMTC

הגדרה, מטרה ותהליך של גימור

הגדרה של גימור

גימור בד, במובן הרחב, עשוי לכלול את כל התהליכים המשפרים את איכות הבד לאחר הנחתו על הנול.עם זאת, בעצם הצביעה והייצור בגימור, תהליך השיפור וההשבחה של איכות הבד נקרא לרוב גימור בד, כלומר הניקוי וההלבנה, הצביעה וההדפסה של הבד.

מטרת פינוי העומס:

▪ גודל וצורת בד יציבים;

▪ שיפור תחושת הבד;

▪ מראה בד משופר;

▪ שיפורי ביצועים אחרים;

▪ הוספת גימור פונקציונלי

על פי העיבוד, ניתן לחלק את השורה למספר פריטים:

1.תהליך גימור כללי:ראש התפר מתפשט →רווקשינוי גודלמרסיז→ (אמוניה נוזלית) → מרכך טבילה מתיחה וסטטר → כיווץ מראש

2. תהליך גימור רגיל ללא גיהוץ: ראש התפר מתפשט →רווקשינוי גודלמרסיז→ ללא גיהוץ → אפייה → כביסה →סטנטר→ כיווץ מראש

3. תהליך גימור צולב בגאות אמוניה נוזלית:ראש התפר מתפשט →רווקשינוי גודלמרסיז→ (אמוניה נוזלית → שטיפת PH) → הצלבת גאות → ערימה → כביסה →סטנטר→ כיווץ מראש

4.תהליך גימור אמוניה נוזלית ללא צריבה:ראש התפר מתפשט →רווקשינוי גודלמרסיז← אמוניה נוזלית ← כביסה PH ← ללא צריבה ← אפייה ← כביסה →סטנטר→ כיווץ מראש

5.לאחר אפייה וסיום: פרוש ראש תפירה →רווקשינוי גודלמרסיז→ אמוניה נוזלית → לאחר האפייה → כיווץ מראש

6. תהליך גימור אנטיבקטריאלי ודאודורנט: ראש תפירת בד פרוש →רווקשינוי גודלמרסיז← (אמוניה נוזלית ← שטיפת PH) ← טבילה אנטיבקטריאלי ודאודורנט ← ללא צריבה ← אפייה ← כביסה →סטנטר→ כיווץ מראש

7.תהליך גימור למניעת טפלון שלוש:ראש התפר מתפשט →רווקשינוי גודלמרסיז→ (אמוניה נוזלית → שטיפת מים PH) →סטנטר של חומר מניעה טפלון שלוש→ כיווץ מראש

8. תהליך גימור הגנת UV: ראש התפר מתפשט → סינגלינג →שינוי גודלמרסיז← (אמוניה נוזלית ← שטיפת מים PH) ← טבילת חומר עמידות בפני UV ← כיווץ מראש (תהליך הצביעה צריך גם לטפל בחוט בנפרד)

9.ספיגת מים ותהליך גימור ייבוש מהיר: ראש התפר מתפשט →רווקשינוי גודלמרסיז→ (אמוניה נוזלית → שטיפת מים PH) → ספיגת מי השרייה וחומר ייבוש מהירסטנטר→ כיווץ מראש

10.כל מיני תהליכי שחיקה, כיפוף וגימור זיפים:ראש תפר מתפשט →שירהשינוי גודלמרסיז→ (אמוניה נוזלית → שטיפת PH) → ציור → טחינה (הגמשה והברשה) → ציור ועיצוב → כיווץ מראש

11.סיום לוח שנה:שירהשינוי גודלמרסיז← ציור ← לוח שנה ← כיווץ מראש;

12.גימור רך במיוחד: שירהשינוי גודלמרסיז→ מתיחה → סופר רכה →סטנטר→ כיווץ מראש


זמן פרסום: 17-3-2023

תשאיר את ההודעה שלך:

כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו.